เกียรติประวัติของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2536

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1

          รองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะเงื่อนเชือกลูกเสือ

            รองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะเงื่อนเชือกเนตรนารี

            รองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะบุกเบิก (สะพานลิง)

ปีการศึกษา 2537

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1

          ชนะเลิศ  ทักษะบุกเบิก (หอคอย 2 เสา)

รองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะเงื่อนเชือกเนตรนารี

            รองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะสูทกรรมเนตรนารี

            รองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะเงื่อนเชือกลูกเสือ

ปีการศึกษา 2538

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1

          ชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลงลูกกรุงหญิง ม.ต้น

            รองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะเงื่อนเชือกลูกเสือ

            รองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะเงื่อนเชือกเนตรนารี

ปีการศึกษา 2539

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

          รองชนะเลิศ อันดับ 1 งานศิลปะ (การประดิษฐ์ ของชำร่วย)

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1

          รองชนะเลิศ อันดับ 1  โครงงานเกษตร ไข่โหน่งเบญจมิตร

                                                (การดองเค็มไข่ด้วยน้ำปลาร้า)

            รองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะเงื่อนเชือกเนตรนารี

ปีการศึกษา 2540

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1

          ชนะเลิศ  ทักษะบุกเบิกลูกเสือ (หอคอย 4 เสา)

            ชนะเลิศ  ทักษะสูทกรรมเนตรนารี

            รองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะเงื่อนเชือกลูกเสือ  

            กลับสู่หน้าหลัก